Stress-
behandlings-
konferencen

Stresskonferencen har til formål at samle professionelle, som arbejder med forebyggelse- og behandling af stress i Danmark.
Ønsket med konferencen er at sikre vidensdeling, udvikling og debat, samt skabe rum for at kvalificere og videreudvikle forebyggende interventioner og behandlingsmetoder på området.

Kunde: Københavns Universitet – Institut for Psykologi, Center for Psykisk Sundhedsfremme og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Produkt: Grafisk materiale til Konferencen i perioden 2016 – 2019. Plakater, flyer, invitationer, programmer, labels til vand etc.