Fædre på forkant

Publikationen samler op på erfaringerne fra projekt Fædre på Forkant. Projektet har udviklet og afprøvet et koncept for et kommunalt gruppetilbud målrettet småbørnsfædre i sårbare livssituationer.

Produkt: Layout af publikation