Kunde: Københavns Universitet – Institut for Psykologi, Center for Psykisk Sundhedsfremme og Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Arbejde: Plakater, flyer, invitationer, programmer, labels til vand etc.

Stressbehandlingskonferencen har til formål at samle forskere og praktikere, som arbejder med forebyggelse- og behandling af stress i Denmark. Ønsket med konferencen er at sikre vidensdeling, udvikling og debat, samt skabe rum for at kvalificere og videreudvikle forebyggende interventioner og behandlingsmetoder på området.

Læs mere om konferencen på stressbehandlingskonferencen.