Et illustrationsprojekt der viser en familie.  Mit hovedtema for familien var ligheder og forskelle. Jeg har lavet en fotoserie, der illustrere en ganske almindelig hverdag i familiens liv.